Löydetty 189 Tulokset: treba

 • Ne èudi se što ti rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor.' (Evanðelje po Ivanu 3, 7)

 • On treba da raste, a ja da se umanjujem. (Evanðelje po Ivanu 3, 30)

 • Naši su se oèevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati." (Evanðelje po Ivanu 4, 20)

 • Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju." (Evanðelje po Ivanu 4, 24)

 • "Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noæ, kad nitko ne može raditi. (Evanðelje po Ivanu 9, 4)

 • Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovèinjaka. I njih treba da dovedem i glas æe moj èuti i bit æe jedno stado, jedan pastir. (Evanðelje po Ivanu 10, 16)

 • Nato mu mnoštvo odgovori: "Mi smo iz Zakona èuli da Krist ostaje zauvijek. Kako onda ti govoriš da Sin Èovjeèji treba da bude uzdignut? Tko je taj Sin Èovjeèji?" (Evanðelje po Ivanu 12, 34)

 • Kaže mu Isus: "Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge - i sav je èist! I vi ste èisti, ali ne svi!" (Evanðelje po Ivanu 13, 10)

 • Ako dakle ja - Gospodin i Uèitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. (Evanðelje po Ivanu 13, 14)

 • Buduæi da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu je Isus rekao: "Kupi što nam treba za blagdan!" - ili neka poda nešto siromasima. (Evanðelje po Ivanu 13, 29)

 • Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga." (Evanðelje po Ivanu 16, 30)

 • Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. (Evanðelje po Ivanu 20, 9)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina