Löydetty 153 Tulokset: zlata

 • Prvom je ime Pišon, a optjeèe svom zemljom havilskom, u kojoj ima zlata. (Knjiga Postanka 2, 11)

 • Kad su deve prestale piti, èovjek izvadi viticu od zlata, tešku pol šekela, i stavi je na njezine nosnice, a na ruke joj stavi dvije zlatne narukvice, teške deset šekela. (Knjiga Postanka 24, 22)

 • "Jahve je uvelike blagoslovio moga gospodara te je postao bogat. Nadavao mu je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i sluškinja, deva i magaradi. (Knjiga Postanka 24, 35)

 • Èak i novac koji smo našli u svojim vreæama donijeli smo ti natrag iz zemlje kanaanske. Kako bismo onda mogli ukrasti srebra ili zlata iz kuæe tvoga gospodara! (Knjiga Postanka 44, 8)

 • Ne pravite uza me kumira od srebra niti sebi pravite kumira od zlata. (Knjiga Izlaska 20, 23)

 • Okuj ga èistim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo završni pojas od zlata. (Knjiga Izlaska 25, 11)

 • "Pomirilište napravi takoðer od èistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol. (Knjiga Izlaska 25, 17)

 • Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta. (Knjiga Izlaska 25, 18)

 • U èisto ga zlato obloži i naèini mu naokolo završni pojas od zlata. (Knjiga Izlaska 25, 24)

 • Naokolo mu naèini obrub, podlanicu širok, a onda po obrubu stavi završni pojas od zlata. (Knjiga Izlaska 25, 25)

 • Nadalje, uspravi mu èetiri koluta od zlata pa mu ih prièvrsti na njegova èetiri nožna ugla. (Knjiga Izlaska 25, 26)

 • Za nj onda napravi: zdjele, varjaèe, vrèeve i pehare za izlijevanje prinosa. Naèini ih od èistoga zlata. (Knjiga Izlaska 25, 29)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina