Löydetty 19 Tulokset: Hitetek

 • Erre megérintette a szemüket, és így szólt: "Legyen hitetek szerint!" (Máté evangéliuma 9, 29)

 • Ezt felelte: "Mert gyenge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! - odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. (Máté evangéliuma 17, 20)

 • Akkor hozzájuk fordult: "Hol a hitetek?" De azok félelemmel és csodálattal telve így kérdezgették egymást: "Vajon ki lehet ez, hogy még a szeleknek és a víznek is parancsol, s azok engedelmeskednek neki?" (Lukács evangéliuma 8, 25)

 • Az Úr ezt felelte: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben! - megteszi nektek. (Lukács evangéliuma 17, 6)

 • Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bûneitekben vagytok. (Korintusiaknak írt I. levél 15, 17)

 • Nem mintha uralkodni akarnánk rajtatok hiteteken keresztül, nem, inkább örömötökben szeretnénk közremûködni. A hitetek ugyanis szilárd. (Korintusiaknak írt II. levél 1, 24)

 • Nem dicsekszünk hát mértéken túl a mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek gyarapodásával, ahogy az hatáskörünket megilleti, mind nagyobb megbecsülésben lesz köztetek részünk. (Korintusiaknak írt II. levél 10, 15)

 • Sõt, ha hitetek szent szolgálatáért áldozatként véremet ontják is, örülök, együtt örülök mindnyájatokkal. (Filippieknek írt levél 2, 17)

 • Tõletek kiindulva terjedt el az Úr szava, s nem is csupán Macedóniában és Achájában; Istenbe vetett hitetek mindenütt ismeretes lett, ezért nem is kell róla beszélnünk. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 1, 8)

 • Timóteus éppen most tért vissza tõletek, és jó hírt hozott nekünk hitetek, szeretetetek felõl, és arról, hogy szívesen emlékeztek ránk, sõt szeretnétek látni minket, mint ahogy mi is titeket. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 3, 6)

 • A hitetek minden bajunkban és szenvedésünkben megvigasztalt minket, testvérek, (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 3, 7)

 • Buzgón imádkozunk éjjel-nappal, hogy újra láthassunk benneteket személyesen, és pótolhassuk hitetek hiányait. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 3, 10)


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina