Löydetty 2330 Tulokset: amikor

 • Amikor Júda meglátta a holmikat, így szólt: "Igaza van velem szemben: miért nem adtam fiamnak, Selának feleségül?" De többé már nem élt vele. (Teremtés könyve 38, 26)

 • Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, Potifár, a fáraó egyik tisztviselõje, a testõrség parancsnoka, egy egyiptomi ember vásárolta meg az izmaelitáktól, akik odavitték. (Teremtés könyve 39, 1)

 • Amikor egyik nap bejött a házba dolgait intézni és a ház népe közül senki sem volt otthon, (Teremtés könyve 39, 11)

 • A tõkén három vesszõ volt. Amikor kirügyezett, kinyílt a virágja is, és a szõlõfürtök érett szemeket hoztak. (Teremtés könyve 40, 10)

 • Három nap múlva a fáraó fölemeli fejedet és visszahelyez hivatalodba. Úgy nyújtod majd a poharat a fáraónak, mint azelõtt, amikor pohárnoka voltál. (Teremtés könyve 40, 13)

 • De amikor a gyomrukba értek, nem látszott, hogy a gyomrukba jutottak, mert alakjuk éppen olyan csúnya volt, mint azelõtt. Erre fölébredtem. (Teremtés könyve 41, 21)

 • Erre gondoltam, amikor a fáraónak mondtam: Isten betekintést engedett a fáraónak abba, amit tenni készült. (Teremtés könyve 41, 28)

 • Íme, hét esztendõ következik, amikor Egyiptom egész földjén nagy bõség uralkodik. (Teremtés könyve 41, 29)

 • József 30 éves volt, amikor Egyiptom királya, a fáraó elõtt állt. József eltávozott a fáraótól és bejárta Egyiptom egész földjét. (Teremtés könyve 41, 46)

 • Amikor Egyiptomban a hét bõ esztendõ eltelt, (Teremtés könyve 41, 53)

 • Amikor azonban Egyiptom egész földje is éhezni kezdett, a nép a fáraóhoz kiáltott kenyérért. A fáraó minden egyiptominak ezt felelte: "Menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond." (Teremtés könyve 41, 55)

 • Amikor tehát az éhínség egész Egyiptomra rátört, József megnyitotta a gabonacsûröket, és a gabonát eladta az egyiptomiaknak. Az ínség mégis egyre nyomasztóbbá vált Egyiptom földjén. (Teremtés könyve 41, 56)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina