Löydetty 1463 Tulokset: csak

 • Erre a te szolgád, az én atyám, azt mondta nekünk: Tudjátok, hogy feleségem csak két fiút szült. (Teremtés könyve 44, 27)

 • Semmi más nem áll rendelkezésedre, csak testünk és földünk. Pusztuljunk el színed elõtt mi is, a földünk is? Vásárolj meg minket és földünket kenyérért, így a földünkkel hasznot hajtunk a fáraónak. De adj vetõmagot, hogy életben maradhassunk, ne haljunk meg és a föld ne váljék sivataggá." (Teremtés könyve 47, 19)

 • Csak a papok földjét nem szerezte meg, mivel a papok állandó jövedelmet kaptak a fáraótól, s állandó jövedelmükbõl éltek, amit a fáraó utalt ki nekik. Ezért nem kellett földjüket eladniuk. (Teremtés könyve 47, 22)

 • Azok így válaszoltak: "Megmentetted életünket, a fáraó tulajdona leszünk, csak találjunk kegyelmet urunk színe elõtt." (Teremtés könyve 47, 25)

 • József tehát rendeletet hozott, ami mai napig terheli a földbirtokot Egyiptomban, hogy az ötödrészt be kell szolgáltatni a fáraónak. Csak a papok földje nem került a fáraó birtokába. (Teremtés könyve 47, 26)

 • "Isten, akinek színe elõtt jártak atyáink, Ábrahám és Izsák, Isten, aki pásztorom volt, amióta csak élek, a mai napig, az angyal, aki kivezetett minden szükségembõl, áldja meg e fiúkat. Éljen bennük tovább az én nevem s atyáimé, Ábrahámé és Izsáké, sokasodjanak és szaporodjanak el a földön." (Teremtés könyve 48, 16)

 • továbbá József minden hozzátartozója, testvérei és atyjának egész belsõ személyzete. Csak a gyermekeket, a juhokat és marhákat hagyták hátra Gósen földjén. (Teremtés könyve 50, 8)

 • Menj csak, majd segítek a beszédben, s azt fogod hirdetni, amit mondanod kell." (Kivonulás könyve 4, 12)

 • "Ne adjatok szalmát annak a népnek a téglavetéshez, mint eddig tettétek. Menjenek csak maguk, és gyûjtsenek szalmát. (Kivonulás könyve 5, 7)

 • Minden egyiptomi, ahányan csak vannak, meg fogja tudni, hogy én vagyok Jahve, amikor majd kinyújtom kezem az egyiptomiak ellen, és Izrael fiait kivezetem körükbõl." (Kivonulás könyve 7, 5)

 • Mózes ezt felelte a fáraónak: "Rendelkezzél velem. Mikor imádkozzam érted, szolgáidért és népedért, melyik idõt kell kijelölnöm, hogy a békák tõled, alattvalóidtól és házaitoktól eltávozzanak, s csak a folyóban maradjanak meg?" (Kivonulás könyve 8, 5)

 • A békák eltávoznak tõled házadból, szolgáidtól és népedtõl, s csak a folyóban maradnak meg." (Kivonulás könyve 8, 7)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina