1. Halljátok, papok, figyelj, Izrael háza; hallgass ide, királyi ház, mind, akik a jogrend õrei vagytok! Kelepcévé lettetek Micpában, kifeszített hálóvá fenn a Táboron.

2. Mélyre süllyedtek gonoszságukban, ezért megbüntetem õket.

3. Efraimot jól ismerem, Izrael nincs rejtve elõttem: igen, paráználkodtál, Efraim, Izrael bemocskolta magát.

4. Tetteik miatt Istenükhöz vissza nem térhetnek, szívük mélyén a paráznaság szelleme, az Urat nem ismerik.

5. Saját gõgje vádolja Izraelt, bûnei megrendítik Izraelt és Efraimot, és Júda is elbukik velük.

6. Birkanyájukkal és ökreikkel együtt az Úr keresésére indulnak, de nem találják, mert elrejtõzött elõlük.

7. Vétkeztek az Úr ellen, pártütõ fiakat nemzettek. Mire a hónap megújul, elpusztulnak örökségükkel együtt.

8. Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a trombitát Rámában, verjétek fel Bet-Avent, ébresszétek föl Benjamint!

9. Efraim pusztasággá lesz a büntetés napján; amit hirdetek, azt Izrael törzsei nem kerülik el.

10. Júda fejedelmei olyanok lettek, mint az ember, aki elmozdítja a határkövet; ki is árasztom rájuk haragom özönét.

11. Az elnyomó Efraim megsérti a törvényt, kedvét leli benne, hogy semmiség után fusson.

12. Olyan leszek Efraim számára, mint a moly, Júda házához, mint a rothadás.

13. Efraim látta betegségét, és Júda a sebét; Efraim elment Asszíriába, Júda meg a nagy királyhoz fordult, de az nem tud meggyógyítani titeket, és nem távolítja el rólatok a sebet.

14. Mert olyan leszek Efraim számára, mint az oroszlán, Júda házához, mint a fiatal oroszlán; én, én tépem szét, aztán odébb állok; magammal hurcolom zsákmányomat, nem ragadhatja el tõlem senki.

15. Elmegyek, visszatérek lakóhelyemre, míg be nem ismerik vétküket, és nem keresik színemet: nyomorúságukban hamar hozzám sietnek.

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina