1. Tobit potom napisa molitvu u radosti i reèe:

2. "Blagoslovljen Bog, koji živi uvijeke, i njegovo kraljevstvo! Jer on kažnjava i prašta, dovodi u Podzemlje i odande izvodi, i nema toga tko bi izmakao njegovoj ruci.

3. Hvalite ga, sinovi Izraelovi, pred poganima, jer vas je on meðu njih rasuo.

4. Objavljujte njegovu velièinu uzdižuæi ga nad sve živo, jer on je naš Gospod i Bog, on je naš otac za sve vjekove.

5. On nas kažnjava zbog naših zlih djela, ali æe se opet smilovati na nas i sabrati nas iz svih naroda meðu koje smo razasuti.

6. Obratite se k njemu svim srcem svojim i svom dušom svojom da èinite pred njim istinu, i on æe se okrenuti k vama, i neæe skrivati lica svoga od vas.

7. Gledajte što uèini s vama, na sva ga usta slavite i hvalite, blagoslivljajte Gospoda pravde i uzvisujte kralja vjekova.

8. Ja ga u zemlji progonstva hvalim i oèitujem njegovu moæ i velièinu grešnom narodu. Obratite se, grešnici, i èinite pravdu pred njim. Tko zna hoæe li pogled svrnuti na vas i milost vam iskazati!

9. Boga svoga ja uznosim, i duša moja hvali kralja nebeskoga, i radosno klikæe velièini njegovoj:

10. tako neka kazuju svi i hvale ga u Jeruzalemu! Jeruzaleme, grade sveti! On æe te kazniti zbog djela sinova tvojih, ali æe se opet smilovati sinovima pravednih.

11. Podaj hvalu Gospodu zanosno i blagoslivljaj kralja vjekova da ti njegov Šator ponovno bude podignut uz veselje;

12. da bi se u tebi obradovali prognani i da bi u tebi ljubav našli siromasi za sva pokoljenja.

13. Narodi æe dolaziti izdaleka k imenu Gospoda Boga donoseæi u rukama darove, darove za kralja nebeskoga: pokoljenja upravljat æe ti radosne hvale.

14. Prokleti svi oni koji te mrze, blagoslovljeni zauvijek oni koji te ljube.

15. Veseli se i raduj se zbog sinova pravednih, jer æe biti sakupljeni i blagoslivljat æe Gospoda pravednih. Blaženi oni koji te ljube! Veselit æe se zbog tvoga mira!

16. Blaženi svi koji se rastužiše zbog tvojih nesreæa, jer æe se radovati kad vide svu tvoju slavu i radovat æe se uvijeke. Duša moja neka hvali Boga, kralja velikoga!

17. Jer æe Jeruzalem biti obnovljen safirom i smaragdom, njegove zidine dragim kamenjem, tornjevi i bedemi èistim zlatom, a trgovi poploèani berilom, dijamantom i dragim kamenjem iz Ofira.

18. Njegove æe ulice kazivati: 'Aleluja!' i klicat æe: 'Blagoslovljen Bog, uzvišen dovijeka.'"

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina