Trouvé 36 Résultats pour: Acesteia

 • Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia şi toată adunarea comunităţii lui Israél să-l înjunghie spre seară! (Cartea Exodului 12, 6)

 • În ziua a cinsprezecea a lunii acesteia, este Sărbătoarea Ázimelor pentru Domnul; timp de şapte zile să mâncaţi ázime. (Cartea Leviticului 23, 6)

 • În ziua a paisprezecea a lunii acesteia, seara, să-l celebraţi la timpul hotărât pentru el! Să-l celebraţi după toate hotărârile şi poruncile privitoare la el!”. (Cartea Numerilor 9, 3)

 • şi vor spune locuitorilor ţării acesteia că au auzit că tu, Doamne, eşti în mijlocul poporului; că tu eşti văzut faţă în faţă, Doamne; că norul tău stă deasupra lor şi că tu mergi înaintea lor într-o coloană de nor ziua şi într-o coloană de foc noaptea. (Cartea Numerilor 14, 14)

 • Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte desluşit!”. (Cartea Deuteronómului 27, 8)

 • «Blestemat este cel care nu este statornic în cuvintele legii acesteia ca să le împlinească!». Tot poporul să răspundă: «Amin!». (Cartea Deuteronómului 27, 26)

 • Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia care sunt scrise în cartea aceasta spre a te teme de acest nume sfânt şi înfricoşător, de Domnul Dumnezeul tău, (Cartea Deuteronómului 28, 58)

 • Ba chiar orice suferinţă şi orice plagă care nu este scrisă în cartea legii acesteia o va aduce Domnul asupra ta până te va nimici. (Cartea Deuteronómului 28, 61)

 • Păziţi toate cuvintele alianţei acesteia şi împliniţi-le, ca să aveţi succes în tot ceea ce faceţi!». (Cartea Deuteronómului 29, 8)

 • Generaţiile viitoare, fiii voştri care se vor ridica după voi şi străinul care va veni dintr-o ţară îndepărtată vor vedea plăgile ţării acesteia şi bolile cu care a lovit-o Domnul: (Cartea Deuteronómului 29, 21)

 • toate popoarele vor zice: «De ce a făcut Domnul astfel ţării acesteia? De ce s-a aprins această mânie mare?». (Cartea Deuteronómului 29, 23)

 • Moise a spus în auzul întregii adunări a lui Israél toate cuvintele cântării acesteia, până la sfârşitul lor. (Cartea Deuteronómului 31, 30)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina