Trouvé 8625 Résultats pour: Lor

 • Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile [lor], în ţinuturile lor, după neamurile lor. (Cartea Genezei 10, 20)

 • Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Éber şi fratele cel mai mare al lui Iafét, i s-au născut fii. (Cartea Genezei 10, 21)

 • Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în ţinuturile lor şi după neamurile lor. (Cartea Genezei 10, 31)

 • Acestea sunt familiile fiilor lui Nóe, după generaţiile lor, după neamurile lor. Şi din ei s-au răspândit popoarele pe pământ după potop. (Cartea Genezei 10, 32)

 • Domnul a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care le construiau fiii oamenilor. (Cartea Genezei 11, 5)

 • Şi Faraón a poruncit oamenilor lui şi ei le-au dat drumul lui, soției lui și la tot ce avea. (Cartea Genezei 12, 20)

 • Ţinutul acela nu era în stare să-i țină ca să locuiască împreună, pentru că averile lor erau mari şi nu puteau să locuiască împreună. (Cartea Genezei 13, 6)

 • şi pe horei în muntele lor, Seír, până la El-Parán, care este lângă pustiu. (Cartea Genezei 14, 6)

 • S-au întors şi au venit la En-Mişpát, sau Cádeş, şi au lovit toată câmpia amalecíţilor, ca şi pe amoréi, care locuiau la Haţeţón-Támar. (Cartea Genezei 14, 7)

 • Au ieşit regele din Sodóma, regele din Gomóra, regele din Admá, regele din Ţeboím şi regele din Béla, adică din Ţoár, şi s-au aşezat în linie de luptă împotriva lor în valea Sidím, (Cartea Genezei 14, 8)

 • Şi au luat toată averea Sodómei şi Gomórei şi toată hrana lor şi au plecat. (Cartea Genezei 14, 11)

 • şi binecuvântat să fie Dumnezeu cel Preaînalt care te-a eliberat din mâinile asupritorilor tăi!”. Şi i-a dat a zecea parte din toate. (Cartea Genezei 14, 20)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina