Trouvé 3488 Résultats pour: s-a

 • Domnul i s-a arătat [lui Abrahám] la terebinţii din Mamré pe când el şedea la intrarea în cort, în timpul arşiţei zilei. (Cartea Genezei 18, 1)

 • Şi-a ridicat ochii, a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare aproape de el. I-a văzut şi a alergat de la intrarea în cort ca să-i întâmpine şi s-a prosternat până la pământ (Cartea Genezei 18, 2)

 • Abrahám s-a dus în grabă la Sára, în cort, şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri din făina aleasă, frământă şi fă turte!”. (Cartea Genezei 18, 6)

 • Abrahám a alergat la cireadă, a luat un viţel fraged şi bun şi l-a dat servitorului care s-a grăbit să-l pregătească. (Cartea Genezei 18, 7)

 • Bărbaţii s-au ridicat de acolo şi au privit spre Sodóma, iar Abrahám a mers cu ei ca să le dea drumul. (Cartea Genezei 18, 16)

 • Domnul a zis: „Strigătul [împotriva] Sodómei şi Gomórei s-a mărit şi păcatul lor este foarte greu. (Cartea Genezei 18, 20)

 • Bărbaţii s-au întors de acolo şi au mers spre Sodóma, în vreme ce Abrahám stătea [încă] înaintea Domnului. (Cartea Genezei 18, 22)

 • Abrahám s-a apropiat şi i-a zis: „Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel nelegiuit? (Cartea Genezei 18, 23)

 • Când Domnul a terminat de vorbit cu Abrahám a plecat, iar Abrahám s-a întors acasă. (Cartea Genezei 18, 33)

 • Cei doi îngeri au ajuns la Sodóma seara; Lot şedea la poarta Sodómei. Când i-a văzut, Lot s-a ridicat ca să-i întâmpine şi s-a prosternat cu faţa până la pământ. (Cartea Genezei 19, 1)

 • El a stăruit mult pe lângă ei, până au venit, iar ei s-au abătut pe la el şi au intrat în casa lui. Le-a făcut un ospăț, a copt ázime şi ei au mâncat. (Cartea Genezei 19, 3)

 • Ei au spus: „Pleacă!”. Şi au zis: „Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin şi acum vrea să o facă pe judecătorul. Îți vom face mai rău decât lor”. Şi, împingându-l pe Lot cu forţă, s-au apropiat să spargă uşa. (Cartea Genezei 19, 9)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina