Trouvé 2792 Résultats pour: lud

 • [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. (Księga Rodzaju 9, 6)

 • Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę. (Księga Rodzaju 9, 7)

 • Ci trzej byli synami Noego i od nich to zaludniła się cała ziemia. (Księga Rodzaju 9, 19)

 • Misraim miał jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim, (Księga Rodzaju 10, 13)

 • Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. (Księga Rodzaju 10, 22)

 • Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan. (Księga Rodzaju 10, 25)

 • Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie. (Księga Rodzaju 10, 32)

 • A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, (Księga Rodzaju 11, 5)

 • i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. (Księga Rodzaju 11, 6)

 • Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. (Księga Rodzaju 12, 3)

 • Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę. A potem ścigał ich aż do Choby, która leży na zachód od Damaszku. (Księga Rodzaju 14, 15)

 • Król Sodomy rzekł do Abrama: Oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie! (Księga Rodzaju 14, 21)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina