Trouvé 40 Résultats pour: namiotów

 • Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. (Księga Wyjścia 33, 8)

 • Wnet jednak wszyscy, których skłoniło serce i duch ochoczy, przynieśli daninę dla Pana na budowę Namiotów Spotkania i na wszelką służbę w nim, oraz na święte szaty. (Księga Wyjścia 35, 21)

 • Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. (Księga Kapłańska 23, 34)

 • Wówczas rozkazał społeczności: Oddalcie się od namiotów tych bezbożnych mężów! Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, byście nie zginęli przez ich grzechy! (Księga Liczb 16, 26)

 • Usunęli się więc z miejsca zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli przed wejściem do swoich namiotów razem z żonami, synami i małymi dziećmi. (Księga Liczb 16, 27)

 • Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów. (Księga Liczb 31, 10)

 • Idź i powiedz im: Wróćcie do swoich namiotów! (Księga Powtórzonego Prawa 5, 30)

 • Upieczesz i spożyjesz ją na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, a rano zawrócisz i pójdziesz do swoich namiotów. (Księga Powtórzonego Prawa 16, 7)

 • Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. (Księga Powtórzonego Prawa 16, 13)

 • Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami. (Księga Powtórzonego Prawa 16, 16)

 • I rozkazał im Mojżesz: Po upływie siedmiu lat w roku darowania długów, w czasie święta Namiotów, (Księga Powtórzonego Prawa 31, 10)

 • Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. (Księga Jozuego 3, 14)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina