Trouvé 2010 Résultats pour: Tad

 • Tada Jahve, Bog, uèini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla - pogledu zamamljiva a dobra za hranu - i stablo života, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla. (Knjiga Postanka 2, 9)

 • Tada Jahve, Bog, naèini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih èovjeku da vidi kako æe koju nazvati, pa kako koje stvorenje èovjek prozove, da mu tako bude ime. (Knjiga Postanka 2, 19)

 • Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na èovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. (Knjiga Postanka 2, 21)

 • Tada se obadvoma otvore oèi i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišæa i naprave sebi pregaèe. (Knjiga Postanka 3, 7)

 • Zatim reèe Bog: "Evo, èovjek postade kao jedan od nas - znajuæi dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!" (Knjiga Postanka 3, 22)

 • Šetu se rodi sin, komu on nadjenu ime Enoš. Tada se poèelo zazivati ime Jahvino. (Knjiga Postanka 4, 26)

 • Istrijebi se svako biæe s površja zemaljskog: èovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji. (Knjiga Postanka 7, 23)

 • Zatvoriše se izvori bezdanu i ustave nebeske, i dažd s neba prestade. (Knjiga Postanka 8, 2)

 • Tada Bog reèe Noi: (Knjiga Postanka 8, 15)

 • Tada Bog blagoslovi Nou i njegove sinove i reèe im: "Plodite se i množite i zemlju napunite. (Knjiga Postanka 9, 1)

 • Svaða je nastajala izmeðu pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. Tada su zemlju nastavali Kanaanci i Perižani. (Knjiga Postanka 13, 7)

 • Abram ostade u kanaanskoj zemlji, dok je Lot živio po mjestima u dolini i razapeo svoje šatore do Sodome. (Knjiga Postanka 13, 12)


“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina