Trouvé 3109 Résultats pour: moj

 • èetrdeset godina. Zato mi dodija naraštaj onaj pa rekoh: Uvijek su nestalna srca i ne pronièu moje putove. (Poslanica Hebrejima 3, 10)

 • Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad neæe uæi u moj poèinak! (Poslanica Hebrejima 3, 11)

 • Jer, koji su to èuli pa se pobunili? Zar ne svi koji su pod Mojsijem izašli iz Egipta? (Poslanica Hebrejima 3, 16)

 • U Poèinak doista ulazimo mi koji povjerovasmo, prema onom što je rekao: Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad neæe uæi u moj poèinak, premda su djela od postanka svijeta dovršena. (Poslanica Hebrejima 4, 3)

 • A ovdje opet: Nikad neæe uæi u moj poèinak. (Poslanica Hebrejima 4, 5)

 • Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši sveæenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reèe: Ti si sin moj, danas te rodih, (Poslanica Hebrejima 5, 5)

 • Poznato je da je Gospodin naš potekao od Jude, plemena za koje Mojsije ništa ne reèe s obzirom na sveæenike. (Poslanica Hebrejima 7, 14)

 • Oni služe slici i sjeni onoga nebeskoga, kako je upuæen Mojsije kad se spremao praviti šator: Pazi, veli doista, naèini sve po praliku koji ti je pokazan na brdu. (Poslanica Hebrejima 8, 5)

 • Nego, ovo je Savez kojim æu se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana - govori Gospodin: Zakone æu svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit æu Bog njihov, a oni narod moj. (Poslanica Hebrejima 8, 10)

 • Pošto je svemu narodu priopæio svaku zapovijed zakonsku, uze Mojsije krv junaca i jaraca s vodom i grimiznom vunom i izopom te samu Knjigu i sav narod poškropi (Poslanica Hebrejima 9, 19)

 • Je li tko prekršio Zakon Mojsijev, bez milosrða biva pogubljen na osnovi dvojice ili trojice svjedoka. (Poslanica Hebrejima 10, 28)

 • Ta poznajemo Onoga koji je rekao: Moja je odmazda, ja æu je vratiti; i još: Sudit æe Gospodin svome puku. (Poslanica Hebrejima 10, 30)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina