Trouvé 34 Résultats pour: fogant

  • Lásd, én vétekben születtem, már akkor bûnös voltam, mikor anyám fogant. (Zsoltárok könyve 51, 7)

  • Majd bementem a prófétaasszonyhoz. Fogant és fiút szült. Akkor az Úr azt mondta nekem: "Ezt a nevet add neki: Rabolj gyorsan, prédálj hamar!" (Izajás könyve 8, 3)

  • Amikor az Úr szólni kezdett, ezt mondta az Úr Ozeásnak: "Menj, végy feleségül egy parázna asszonyt, és legyenek paráznától fogant gyermekeid; mert parázna módon elhagyta az ország az Urat." (Ozeás könyve 1, 2)

  • El is ment, feleségül vette Gomert, Diblaim lányát. Az asszony fogant, és fiuk született. (Ozeás könyve 1, 3)

  • Amikor az asszony ismét fogant és leányt szült, így szólt az Úr: "Hívd "Nincs irgalom"-nak, mert ezentúl nem irgalmazok Izrael házának, nem bocsátok meg neki többé. (Ozeás könyve 1, 6)

  • Amikor "Nincs irgalmat" elválasztotta, fogant és fiút szült. (Ozeás könyve 1, 8)

  • Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielõtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektõl. (Máté evangéliuma 1, 18)

  • Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektõl van! (Máté evangéliuma 1, 20)

  • E napok után felesége, Erzsébet, gyermeket fogant, és öt hónapon át eltitkolta. (Lukács evangéliuma 1, 24)

  • Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddõnek mondták, (Lukács evangéliuma 1, 36)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina