1. Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Amikor a fû sarjadni kezdett, lám, sáskák érkeztek, nagy sáskák, miután a király lekaszált.

2. Amikor az ország zöld mezejét pusztították, így szóltam: "Uram, Isten, kérlek, irgalmazz! Hogyan állhat fenn Jákob, amikor oly parányi?"

3. És az Úr megkönyörült. "Nem fog bekövetkezni" - mondja az Úr, az Isten.

4. Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Lám, az Úr, az Isten elõhívta büntetésül a tüzet, amely megemésztette a nagy mélységet, és a mezõt is fölperzselte.

5. Akkor így szóltam: "Uram, Isten, kérlek, hagyd abba! Hogyan állhat fenn Jákob, amikor oly parányi?"

6. És az Úr megkönyörült. "Ez sem fog bekövetkezni" - mondja az Úr, az Isten.

7. Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Lám, egy ember állt a falon, a kezében mérõónt tartott.

8. Az Úr megkérdezte: "Mit látsz, Ámosz?" Azt feleltem: "Mérõónt." Az Úr így szólt: "Nézd, lemérem népemet, Izraelt mérõónnal, és többé nem kegyelmezek neki!

9. Elpusztulnak Izsák magaslatai, lerombolják Izrael szentélyeit, és karddal támadok Jerobeám házára."

10. Amacja, Bétel papja, ezt az üzenetet küldte Jerobeámnak, Izrael királyának: "Ámosz összeesküvést szõ ellened Izrael házában. Az ország nem tûrheti tovább beszédeit.

11. Mert, lám, ezt mondja Ámosz: Jerobeámot karddal ölik meg, Izraelt meg fogságba hurcolják tulajdon földjérõl."

12. Ámosznak pedig azt mondta Amacja: "Látnok! Menj el innen! Menekülj Júda földjére! Ott edd kenyeredet, és ott jövendölj!

13. Bételben többé ne jövendölj, mert királyi szentély, és a királyság temploma!"

14. Ámosz így felelt Amacjának: Nem voltam én próféta, sem prófétának fia: pásztor voltam és szikomort gyûjtögettem.

15. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellõl. Azt mondta nekem az Úr: "Menj, jövendölj népemnek, Izraelnek!

16. Halljad hát az Úr szavát! Azt mondod: Ne jövendölj Izrael ellen, ne beszélj Izsák háza ellen!

17. Azért ezt mondja az Úr: Feleséged a város cédája lesz, fiaid és lányaid kard élén vesznek el, felosztják földedet kötéllel, te magad tisztátalan földön halsz meg. Izraelt fogságba hurcolják tulajdon földjérõl."

“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina