1. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén.

2. Ez az elsõ, ígérettel egybekötött parancs: "Tiszteld apádat és anyádat,

3. hogy boldog és hosszú életû légy a földön."

4. Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek õket fegyelemben az Úr útmutatása szerint.

5. Szolgák, engedelmeskedjetek földi uratoknak, félõ tisztelettel és egyszerû szívvel, akárcsak Krisztusnak.

6. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát.

7. Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak szolgáltok, nem embereknek.

8. Hiszen tudjátok, hogy bármi jót tesz valaki, akár szolga, akár szabad ember, jutalomban részesíti az Úr.

9. Gazdák, ti is így viselkedjetek velük szemben. Hagyjátok abba a fenyegetõzést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, akárcsak nektek, Uruk van a mennyben, akinél nincs személyválogatás.

10. Végül: erõsödjetek meg az Úrban, az õ mindenható erejébõl.

11. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok.

12. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.

13. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyõzve megtarthassátok állásaitokat.

14. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját,

15. sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére.

16. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.

17. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát.

18. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért

19. és énértem is, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, hogy amikor megszólalok, bátran hirdessem az evangélium titkát.

20. Ennek a bilincsekben is hírnöke vagyok, hadd hirdessem hát bátran, ahogy kötelességem.

21. S hogy ti is halljatok felõlem és dolgaim felõl, Tichikusz, az Úrban szeretett testvérem és munkatársam mindent elmond majd nektek.

22. Épp azért küldtem el oda, hogy megtudjátok, mi van velem, és hogy megvigasztalja szíveteket.

23. A testvéreknek békesség és hitbõl jövõ szeretet az Atyaistentõl és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól!

24. Kegyelem legyen mindazokkal, akik nem lankadó szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust!

“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina