1. După aceea, Davíd l-a consultat pe Domnul: „Să urc într-una dintre cetăţile lui Iúda?”. Domnul i-a răspuns: „Urcă!”. Davíd a zis: „Unde să urc?”. [Domnul a răspuns]: „La Hebrón”.

2. Davíd a urcat acolo cu cele două soţii ale sale: Ahinóam din Izreél şi Abigáil, soţia lui Nabál, din Carmél.

3. Davíd a luat cu el şi pe oamenii care erau la el, pe fiecare cu casa lui, şi au locuit în cetăţile din Hebrón.

4. Bărbaţii lui Iúda au venit şi l-au uns acolo pe Davíd ca rege peste casa lui Iúda. Şi i-au zis lui Davíd că oamenii din Iábeş Galaád sunt cei care l-au îngropat pe Saul.

5. Davíd a trimis mesageri la oamenii din Iábeş-Galaád să le spună: „Binecuvântaţi să fiţi de Domnul, fiindcă aţi arătat îndurare faţă de stăpânul vostru Saul şi l-aţi îngropat!

6. Domnul să arate faţă de voi îndurare şi adevăr! Vă voi face şi eu bine pentru că aţi făcut lucrul acesta.

7. Acum, întăriţi-vă mâinile şi fiţi puternici; stăpânul vostru Saul a murit, iar casa lui Iúda m-a uns pe mine rege peste voi”.

8. Abnér, fiul lui Ner, căpetenia armatei pe care o avea Saul, l-a luat pe Iş-Bóşet, fiul lui Saul, şi l-a dus la Mahanáim.

9. L-a făcut rege peste Galaád, peste cei din Aşúr, peste Izreél, peste Efraím, peste Beniamín şi peste tot Israélul.

10. Iş-Bóşet, fiul lui Saul, avea patruzeci de ani când a devenit rege al lui Israél şi a domnit doi ani. Numai casa lui Iúda l-a urmat pe Davíd.

11. Numărul zilelor cât timp Davíd a fost rege în Hebrón au fost de şapte ani şi şase luni.

12. Abnér, fiul lui Ner, şi slujitorii lui Iş-Bóşet, fiul lui Saul, au ieşit din Mahanáim spre Gabaón.

13. Ióab, fiul Ţerúiei, şi slujitorii lui Davíd au ieşit şi s-au întâlnit la piscina din Gabaón. Unii stăteau de o parte a piscinei, iar ceilalţi de cealaltă parte a piscinei.

14. Abnér i-a zis lui Ióab: „Să se ridice tinerii şi să se bată înaintea noastră!”. Ióab a răspuns: „Să se ridice!”.

15. S-au sculat şi au înaintat în acelaşi număr, doisprezece pentru Beniamín, pentru Iş-Bóşet, fiul lui Saul, şi doisprezece dintre slujitorii lui Davíd.

16. Fiecare l-a apucat pe vecinul său de cap şi i-a înfipt sabia în coastă şi au căzut toţi împreună. Au numit locul acela Helcát-Haţurím. Acesta este în Gabaón.

17. A fost o luptă grea în ziua aceea. Abnér şi oamenii lui Israél au fost bătuţi înaintea slujitorilor lui Davíd.

18. Acolo erau cei trei fii ai Ţerúiei: Ióab, Abişái şi Asaél. Asaél era iute la picioare ca o căprioară de câmpie.

19. L-a urmărit pe Abnér fără să se abată nici la dreapta, nici la stânga de pe urma lui Abnér.

20. Abnér s-a uitat înapoi şi a zis: „Eşti tu, Asaél?”. Iar el a răspuns: „Eu sunt”.

21. Abnér i-a zis: „Abate-te la dreapta sau la stânga, apucă-l pe unul dintre tineri şi ia-i hainele!”. Dar Asaél n-a vrut să se abată din urma lui.

22. Abnér i-a zis din nou lui Asaél: „Pleacă din urma mea! De ce să te dobor la pământ? Cum voi putea să-mi ridic privirea spre Ióab, fratele tău?”.

23. Dar el nu a vrut să plece. Abnér l-a lovit în burtă cu coada suliţei şi suliţa a ieşit în spate; a căzut acolo şi a murit pe loc. Toţi cei care veneau la locul unde căzuse şi murise Asaél se opreau.

24. Ióab şi Abişái l-au urmărit pe Abnér. La apusul soarelui, au ajuns la colina Amá care este în faţă cu Ghíah, pe drumul care duce în pustiul Gabaón.

25. Fiii lui Beniamín s-au adunat după Abnér, s-a format un grup şi au stat pe vârful unui deal.

26. Abnér a strigat către Ióab: „Oare va sfâşia sabia fără încetare? Nu ştii că la sfârşit va fi amar? Până când nu vei spune poporului să se întoarcă de la urmărirea fraţilor săi?”.

27. Ióab a răspuns: „Viu este Dumnezeu că, dacă n-ai fi vorbit, până dimineaţă poporul nu s-ar fi întors de la urmărirea fratelui său”.

28. Ióab a sunat din trâmbiţă şi tot poporul s-a oprit; nu l-au mai urmărit pe Israél şi nu au mai luptat.

29. Abnér şi oamenii lui au mers în Arabáh toată noaptea; au trecut Iordánul, au mers prin tot Bitrónul şi au ajuns la Mahanáim.

30. Ióab s-a întors de la urmărirea lui Abnér şi a adunat tot poporul: lipseau nouăsprezece dintre slujitorii lui Davíd şi Asaél.

31. Slujitorii lui Davíd au lovit din Beniamín şi dintre oamenii lui Abnér şi au omorât trei sute şaizeci de oameni.

32. L-au luat pe Asaél şi l-au îngropat în mormântul tatălui său, la Betleém. Ióab şi oamenii lui au mers toată noaptea şi, în zorii zilei, erau la Hebrón.

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina