1. În noaptea aceea, regele nu a avut somn. A poruncit să-i fie adusă Cartea Memoriilor, a Cronicilor, şi au fost citite înaintea regelui.

2. S-a găsit scris cum Mardohéu a făcut cunoscut că Bigtán şi Téreş, cei doi eunuci ai regelui, păzitori ai pragului, au căutat să-şi întindă mâna împotriva regelui Artaxérxes.

3. Regele a zis: „Ce cinste şi mărire i s-au făcut lui Mardohéu pentru aceasta?”. Atunci, tinerii regelui care îl slujeau au zis: „Nu s-a făcut nimic pentru el”.

4. Dar regele a zis: „Cine este în curte?”. Amán venise în curtea exterioară a casei regelui să-i spună regelui să îl spânzure pe Mardohéu de spânzurătoarea pe care i-o pregătise.

5. Slujitorii regelui i-au răspuns: „Amán stă în curte”. Regele a zis: „Să intre!”.

6. Amán a intrat şi regele i-a zis: „Ce trebuie făcut pentru un om pe care regele are plăcere să-l cinstească?”. Dar Amán şi-a zis în inima lui: „Cui altcuiva are plăcere regele să îi dea cinste mai mult decât mie?”.

7. Amán i-a răspuns regelui: „Omului pe care regele are plăcerea să-l cinstească

8. trebuie să i se aducă îmbrăcăminte regală cu care se îmbracă regele, calul pe care călăreşte regele şi să i se pună o coroană regală pe cap.

9. Să se dea haina şi calul în mâna uneia dintre căpeteniile nobile ale regelui şi să fie îmbrăcat omul pe care regele are plăcerea să îl cinstească, să-l plimbe călare în piaţa cetăţii şi să se strige înaintea lui: «Aşa i se va face omului pe care regele are plăcerea să îl cinstească!»”.

10. Regele i-a zis lui Amán: „Ia repede haina şi calul, după cum ai vorbit, şi fă-i aşa lui Mardohéu, iudeul, care stă la poarta regelui. Să nu lipsească nimic din ceea ce ai spus!”.

11. Amán a luat haina şi calul, l-a îmbrăcat pe Mardohéu, l-a plimbat călare prin piaţa cetăţii şi a strigat înaintea lui: „Aşa i se face omului pe care regele are plăcerea să îl cinstească!”.

12. Apoi, Mardohéu s-a întors la poarta regelui, iar Amán s-a grăbit acasă jelind şi cu capul acoperit.

13. Amán i-a povestit soţiei sale, Zeréş, şi tuturor celor care îl iubeau tot ce i se întâmplase. Înţelepţii lui şi soţia sa, Zeréş, i-au zis: „Dacă Mardohéu, înaintea căruia ai început să cazi, este din tribul iudeilor, nu vei putea [să faci nimic], ci vei cădea tu înaintea lui”.

14. Pe când mai vorbeau cu el încă, s-au apropiat eunucii regelui şi s-au grăbit să-l ducă la ospăţul pe care îl pregătise Estéra.

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina