1. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji æe suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim:

2. propovijedaj Rijeè, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno - uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošæu i poukom.

3. Jer doæi æe vrijeme kad ljudi neæe podnositi zdrava nauka nego æe sebi po vlastitim požudama nagomilavati uèitelje kako im godi ušima;

4. od istine æe uho odvraæati, a bajkama se priklanjati.

5. Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesnièko, služenje svoje posve ispuni!

6. Jer ja se veæ prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska.

7. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru saèuvao.

8. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim æe mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju èekaju njegov pojavak.

9. Nastoj što prije doæi k meni!

10. Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun; Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju.

11. Luka je jedini sa mnom. Marka uzmi i dovedi sa sobom jer mi je koristan za služenje.

12. Tihika sam poslao u Efez.

13. Kabanicu koju ostavih u Troadi kod Karpa, kada doðeš, donesi. I knjige, osobito pergamene.

14. Aleksandar kovaè nanio mi je mnogo zla. Uzvratio mu Gospodin po njegovim djelima!

15. Njega se i ti èuvaj jer se veoma usprotivio našim rijeèima.

16. Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me napustiše. Ne uraèunalo im se!

17. Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi Poruka te je èuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih.

18. Izbavit æe me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen!

19. Pozdravi Prisku i Akvilu i Oneziforov dom!

20. Erast osta u Korintu, a Trofima ostavih u Miletu bolesna.

21. Nastoj doæi prije zime. Pozdravlja te Eubul, Pudencije, Lino, Klaudija i sva braæa.

22. Gospodin s duhom tvojim. Milost s vama!

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina