1. Slaboga u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete o mišljenjima.

2. Netko vjeruje da smije sve jesti, slabi opet jede samo povræe.

3. Tko jede, neka ne prezire onoga tko ne jede; tko pak ne jede, neka ne sudi onoga tko jede. Ta Bog ga je prigrlio.

4. Tko si ti da sudiš tuðega slugu? Svojemu Gospodaru i stoji i pada! A stajat æe jer moæan je Gospodin da ga podrži.

5. Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje.

6. Tko na dan misli, poradi Gospodina misli; i tko jede, poradi Gospodina jede: zahvaljuje Bogu. I tko ne jede, poradi Gospodina ne jede i - zahvaljuje Bogu.

7. Jer nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire.

8. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo - Gospodinovi smo.

9. Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.

10. A ti, što sudiš brata svoga? Ili ti, što prezireš brata svoga? Ta svi æemo stati pred sudište Božje.

11. Jer pisano je: Života mi moga, govori Gospodin, prignut æe se preda mnom svako koljeno i svaki æe jezik priznati Boga.

12. Svaki æe dakle od nas za sebe Bogu dati raèun.

13. Dakle, ne sudimo više jedan drugoga, nego radije sudite o tome da ne valja postavljati bratu stupice ili spoticala.

14. Znam i uvjeren sam u Gospodinu: ništa samo od sebe nije neèisto. Samo je onomu neèisto tko to smatra neèistim.

15. Doista, ako je poradi hrane tvoj brat ražalošæen, veæ nisi na putu ljubavi. Ne upropašæuj tom svojom hranom onoga za koga je Krist umro!

16. Nemojte da se pogrðuje vaše dobro!

17. Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piæe, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome.

18. Da, tko tako Kristu služi, mio je Bogu i cijene ga ljudi.

19. Nastojmo stoga promicati mir i uzajamno izgraðivanje!

20. Ne razaraj djela Božjega poradi hrane! Sve je, istina, èisto, ali je zlo za onoga tko na sablazan jede.

21. Dobro je ne jesti mesa i ne piti vina i ne uzimati ništa o što se tvoj brat spotièe.

22. Ti imaš uvjerenje. Za sebe ga imaj pred Bogom. Blago onomu tko samoga sebe ne osuðuje u onom na što se odluèuje!

23. Jede li tko dvoumeæi, osudio se jer ne radi iz uvjerenja. A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je.

“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina