pronađen 40 Rezultati za: Żyli

 • Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. (Księga Amosa 5, 14)

 • i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. (Ewangelia Mateusza 23, 30)

 • W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. (Ewangelia Łukasza 23, 12)

 • Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli. (Dzieje Apostolskie 11, 18)

 • Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. (List do Rzymian 8, 13)

 • Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, (1 List do Koryntian 7, 29)

 • Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. (1 List do Koryntian 9, 14)

 • A właśnie za wszystkich umarł /Chrystus/ po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. (2 List do Koryntian 5, 15)

 • I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. (List do Kolosan 3, 7)

 • który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. (1 List do Tesaloniczan 5, 10)

 • i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, (List do Tytusa 2, 12)

 • Zamiast tego powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. (List Jakuba 4, 15)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina