pronađen 123 Rezultati za: Królestwa

 • a w dolinie Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztę królestwa Sichona, króla Cheszbonu, Jordan i jego okolice aż do krańców morza Kinneret po wschodniej stronie Jordanu. (Księga Jozuego 13, 27)

 • Połowa Gileadu, Asztarot i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie przypadły potomkom Makira, syna Manassesa, a raczej połowie potomków Makira według ich rodów. (Księga Jozuego 13, 31)

 • Dawid poprosił Akisza: Jeżeli darzysz mnie życzliwością, wyznacz mi miejsce w jednym z miast kraju, abym się tam osiedlił. Na cóż bowiem sługa twój będzie pozostawał przy tobie w stolicy królestwa? (1 Księga Samuela 27, 5)

 • On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. (2 Księga Samuela 7, 13)

 • A Joab staczał walki w ammonickim Rabba i zdobył stolicę królestwa. (2 Księga Samuela 12, 26)

 • A także Salomon zasiadł już na tronie królestwa. (1 Księga Królewska 1, 46)

 • Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. (1 Księga Królewska 11, 13)

 • Ale nie zabiorę z jego ręki całego królestwa. Choć zostawię go władcą do końca jego życia ze względu na mego sługę, Dawida, którego wybrałem za to, że zachowywał moje polecenia i prawa, (1 Księga Królewska 11, 34)

 • Na życie Pana, Boga twego! Nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój pan, aby cię odszukać. Gdy zaś powiedziano: Nie ma, to kazał przysięgać każdemu królestwu i każdemu narodowi na to, że ciebie nie można znaleźć. (1 Księga Królewska 18, 10)

 • Teraz więc, Panie, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki! I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem, o Panie! (2 Księga Królewska 19, 19)

 • Wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu, (1 Księga Kronik 16, 20)

 • A spośród wszystkich synów moich - albowiem Pan dał mi wielu synów - wybrał Salomona, syna mego, aby zasiadł na tronie królestwa Pańskiego - nad Izraelem. (1 Księga Kronik 28, 5)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina