pronađen 181 Rezultati za: Pokłon

 • Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, (Księga Rodzaju 18, 2)

 • Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi (Księga Rodzaju 19, 1)

 • I wtedy rzekł do swych sług: Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. (Księga Rodzaju 22, 5)

 • Wtedy Abraham powstał i, oddawszy pokłon zgromadzonym Chetytom, zaczął do nich tak mówić: (Księga Rodzaju 23, 7)

 • Ale Abraham, oddawszy pokłon Chetytom, (Księga Rodzaju 23, 12)

 • Wtedy człowiek ów padł na kolana i, oddawszy pokłon Panu, (Księga Rodzaju 24, 26)

 • A potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu; i dziękowałem Panu, Bogu pana mego Abrahama, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę dla jego syna. (Księga Rodzaju 24, 48)

 • Gdy sługa Abrahama usłyszał te ich słowa, oddał pokłon Panu. (Księga Rodzaju 24, 52)

 • Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twej matki! Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony! (Księga Rodzaju 27, 29)

 • Sam zaś, idąc przed wszystkimi, siedem razy oddał pokłon swemu bratu, zanim się do niego zbliżył. (Księga Rodzaju 33, 3)

 • Wtedy zbliżyły się niewolnice ze swymi dziećmi i oddały pokłon. (Księga Rodzaju 33, 6)

 • Potem przystąpiła Lea z dziećmi i oddała pokłon, a wreszcie Józef z Rachelą, którzy też oddali pokłon. (Księga Rodzaju 33, 7)


“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina