pronađen 166 Rezultati za: miecza

 • Twoi ludzie polegną od miecza i twoi rycerze na wojnie. (Księga Izajasza 3, 25)

 • Każdy odszukany będzie przebity, każdy złapany polegnie od miecza. (Księga Izajasza 13, 15)

 • o pełne zgiełku, miasto wrzaskliwe, stolico rozbawiona? Twoi zabici nie legli od miecza ani nie zginęli na wojnie. (Księga Izajasza 22, 2)

 • Nie od ludzkiego miecza padnie Aszszur, pochłonie go miecz nie człowieczy. Jeśli ucieknie przed mieczem, kwiat jego wojska pójdzie pod jarzmo. (Księga Izajasza 31, 8)

 • Oto Ja spowoduję w nim takie usposobienie, że na wiadomość, którą usłyszy, wróci do swego kraju; i sprawię, że w swoim kraju padnie od miecza. (Księga Izajasza 37, 7)

 • Na próżno karałem synów waszych: nie przyjęli tego jako nauki. Prorocy wasi stali się pastwą waszego miecza, niby lwa siejącego spustoszenie. (Księga Jeremiasza 2, 30)

 • Zaparli się Pana i powiedzieli: On nic nie znaczy. Nie spotka nas żadne nieszczęście, nie zaznamy miecza ani głodu. (Księga Jeremiasza 5, 12)

 • " Dlatego to mówi Pan Zastępów: " Oto ich ukarzę. Młodzieńcy ich poniosą śmierć od miecza, synowie ich i córki umrą z głodu. (Księga Jeremiasza 11, 22)

 • I powiedziałem: Ach, Panie Boże, oto prorocy mówią im: Nie ujrzycie miecza, nie zaznacie głodu, albowiem prawdziwy pokój zapewnię wam na tym miejscu. (Księga Jeremiasza 14, 13)

 • Dlatego to mówi Pan o prorokach, którzy - mimo że ich nie posłałem - przepowiadają w imię moje tymi słowami: Miecza i głodu nie będzie w tym kraju. Od miecza i od głodu poginą ci prorocy.; (Księga Jeremiasza 14, 15)

 • Ludzie zaś, którym oni przepowiadają, będą wyrzuceni na ulice Jerozolimy jako ofiary głodu i miecza. Nikt ich nie pochowa, ani ich żon, ani ich synów, ani ich córek, i wyleję na nich ich własną nieprawość. (Księga Jeremiasza 14, 16)

 • Gaśnie matka siedmiu synów, oddaje swego ducha. Słońce jej zachodzi, nim się dzień skończył, ogarnął ją wstyd i zmieszanie. To, co z nich zostanie, dam na pastwę miecza, na łup ich nieprzyjaciół - "wyrocznia Pana". (Księga Jeremiasza 15, 9)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina