pronađen 3797 Rezultati za: Koji

 • I zaèujem iz hrama jak glas koji viknu sedmorici anðela: "Hajdete, izlijte sedam èaša gnjeva Božjega na zemlju!" (Otkrivenje 16, 1)

 • I zaèujem anðela voda gdje govori: "Pravedan si, Ti koji jesi i koji bijaše, Sveti, što si tako dosudio! (Otkrivenje 16, 5)

 • I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu. (Otkrivenje 16, 9)

 • Evo dolazim kao tat! Blažen onaj koji bdije i èuva haljine svoje da ne ide gol te mu se ne vidi sramota! (Otkrivenje 16, 15)

 • i, gledajuæi dim njezina požara, zapomažu: "Koji li je grad slièan gradu ovom velikom?" (Otkrivenje 18, 18)

 • Nato starješine, njih dvadesetèetvorica, i ona èetiri biæa padoše nièice i p okloniše se Bogu, koji sjedi na prijestolju, govoreæi: "Amen! Aleluja!" (Otkrivenje 19, 4)

 • I s prijestolja iziðe glas: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!" (Otkrivenje 19, 5)

 • I reèe mi: "Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjèevu!" I reèe mi: "Ove su rijeèi istinite, Božje." (Otkrivenje 19, 9)

 • I Zvijer bi uhvaæena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazoènosti èinio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje baèeni u ognjeno jezero što gori sumporom. (Otkrivenje 19, 20)

 • A drugi su posjeèeni maèem što iziðe iz usta Onoga koji sjedi na konju i sve se ptice nasitiše mesa njihova. (Otkrivenje 19, 21)

 • Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapeèati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuæu godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. (Otkrivenje 20, 3)

 • I vidjeh prijestolja - onima što sjedoše na njih dano je suditi - i duše pogubljenih zbog svjedoèanstva Isusova i zbog Rijeèi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na èela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuæu godina. (Otkrivenje 20, 4)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina