pronađen 107 Rezultati za: Zemljom

 • I reèe Bog: "Nek' povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek' polete nad zemljom, svodom nebeskim!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 20)

 • Prvom je ime Pišon, a optjeèe svom zemljom havilskom, u kojoj ima zlata. (Knjiga Postanka 2, 11)

 • reèe Bog Noi: "Odluèio sam da bude kraj svim biæima jer se zemlja napunila opaèinom; i, evo, uništit æu ih zajedno sa zemljom. (Knjiga Postanka 6, 13)

 • Od èistih životinja i od životinja koje nisu èiste, od ptica, od svega što zemljom puzi, (Knjiga Postanka 7, 8)

 • Vode su nad zemljom bujale i visoko rasle, a korablja plovila površinom. (Knjiga Postanka 7, 18)

 • Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom. (Knjiga Postanka 7, 19)

 • Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom. (Knjiga Postanka 7, 24)

 • Onda se Bog sjeti Noe, svih zvijeri i sve stoke što bijaše s njim u korablji, pa pokrenu vjetar nad zemljom da uzbije vodu. (Knjiga Postanka 8, 1)

 • Sa sobom izvedi sva živa biæa, sva stvorenja što su s tobom: ptice, stoku i sve gmizavce što zemljom puze; neka zemljom vrve, plode se i na zemlji množe!" (Knjiga Postanka 8, 17)

 • Sve životinje, svi gmizavci, sve ptice - svi stvorovi što se zemljom mièu - iziðu iz korablje, vrsta za vrstom. (Knjiga Postanka 8, 19)

 • Abram proðe zemljom do mjesta Šekema - do hrasta More. Kanaanci su onda bili u zemlji. (Knjiga Postanka 12, 6)

 • Ali kad je zemljom zavladala glad, Abram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom. (Knjiga Postanka 12, 10)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina