pronađen 454 Rezultati za: ruku

  • A Izraelu veli: Cio dan pružah ruku narodu nepokornom i buntovnom. (Poslanica Rimljanima 10, 21)

  • Ako me tko ražalostio, nije ražalostio mene, nego u neku ruku - da ne pretjeram - sve vas. (Druga poslanica Korinæanima 2, 5)

  • Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva. (Prva poslanica Timoteju 4, 14)

  • Ruku prebrzo ni na koga ne polaži i ne budi dionikom tuðih grijeha! Sebe èistim èuvaj! (Prva poslanica Timoteju 5, 22)

  • Poradi toga podsjeæam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. (Druga poslanica Timoteju 1, 6)

  • I: Ti u poèetku, Gospodine, utemelji zemlju i nebo je djelo ruku tvojih. (Poslanica Hebrejima 1, 10)

  • nauèavanje o krštenjima i polaganje ruku, uskrsnuæe mrtvih i vjeèni sud. (Poslanica Hebrejima 6, 2)

  • Ne Savez kakav uèinih s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske jer oni ne ustrajaše u mom Savezu pa i ja zanemarih njih - govori Gospodin. (Poslanica Hebrejima 8, 9)

  • Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima - ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti èuju nit hodaju - (Otkrivenje 9, 20)

  • Za njima eto i treæeg anðela koji vikaše iza glasa: "Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu te primi žig na èelo ili ruku, (Otkrivenje 14, 9)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina