pronađen 27 Rezultati za: állandóan

 • Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön és szívük állandóan a rosszra irányul, (Teremtés könyve 6, 5)

 • Õk ítélkezzenek állandóan a nép felett. Csak a fontosabb ügyeket vigyék eléd, a kisebb ügyeket maguk döntsék el. Így könnyítesz magadon. Viseljék õk veled együtt a terhet. (Kivonulás könyve 18, 22)

 • Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak zúzott bogyóból készült tiszta olajat a mécsekbe, hogy a mécsek állandóan égjenek. (Kivonulás könyve 27, 20)

 • A tûz égjen állandóan az oltáron és ne aludjon ki. (Leviták könyve 6, 6)

 • Áron ezt a lángot a megnyilatkozás sátorában, a bizonyság függönye elé helyezte. Ennek ott kell lennie állandóan az Úr elõtt, estétõl reggelig. Örök törvény ez utódaitok számára. (Leviták könyve 24, 3)

 • A kenyér kitevésére szolgáló asztalra is terítsenek egy bíborlila terítõt, azután tegyék rá a tálakat, serpenyõket, füstölõket, valamint az italáldozathoz szükséges kannákat, s az állandóan (kitett) kenyér is legyen rajta. (Számok könyve 4, 7)

 • Rechabeám és Jerobeám állandóan hadakoztak egymással. (Királyok I. könyve 14, 30)

 • (7) Abijam történetének többi részét, amit csak végbevitt, följegyezték Júda királyai történetének könyvében. Abijam állandóan hadakozott Jerobeámmal. (Királyok I. könyve 15, 6)

 • Gondoskodtak megélhetésérõl állandóan, napról napra, amíg csak élt. (Királyok II. könyve 25, 30)

 • Mert csak õk, a kapuõrök négy fõnöke laktak ott állandóan. Nekik, a levitáknak kellett vigyázniuk Isten házának helyiségeire és készleteire. (Krónikák I. könyve 9, 26)

 • hogy az égõáldozat oltárán reggel és este állandóan bemutassák az áldozatot aszerint, ahogy meg van írva az Úr törvényében, amelyet Izraelnek szabott. (Krónikák I. könyve 16, 40)

 • Én ugyanis templomot akarok építeni az Úr, az én Istenem nevének. Arra akarom szentelni, hogy illatáldozatot mutassanak be elõtte, és állandóan áldozati kenyereket tegyenek ki eléje. Reggel és este, továbbá szombatonként és újhold alkalmával, valamint az Úrnak, a mi Istenünknek ünnepein égõáldozatot mutassanak be Izraelnek örök törvénye szerint. (Krónikák II. könyve 2, 3)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina