pronađen 78 Rezultati za: Bûnös

 • A lábuk gonoszságot hajhász, gyorsak az ártatlan vér ontásában. Gondolataik bûnös gondolatok; bárhol járnak: pusztulás és romlás kíséri õket. (Izajás könyve 59, 7)

 • De ha a bûnös szakít minden bûnével, amelyet elkövetett, megtartja parancsaimat, a törvényhez és az igazsághoz igazodik, életben marad és nem hal meg. (Ezekiel könyve 18, 21)

 • Talán örömöm telik a bûnös halálában - mondja az Úr, az Isten -, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen? (Ezekiel könyve 18, 23)

 • Ám, ha az igaz elfordul igazságától és bûnt követ el, utánozza azokat az iszonyatos tetteket, amelyeket a bûnös végbevisz, vajon élni fog? Nem emlékezem többé az igazságra, amelyet tettekre váltott, hanem hûtlensége és vétkei miatt, amelyeket elkövetett, meg kell halnia. (Ezekiel könyve 18, 24)

 • Amikor a bûnös elfordul a bûntõl, amit elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. (Ezekiel könyve 18, 27)

 • Nos, rajta tartom szememet a bûnös országon, hogy eltöröljem a föld színérõl. De Jákob házát mégsem pusztítom el egészen - mondja az Úr. (Ámosz könyve 9, 8)

 • Aztán megfordul, és elvonul, mint a szélvész. Bûnös, akinek az ereje az istene! (Habakuk könyve 1, 11)

 • Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bûnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. (Máté evangéliuma 5, 28)

 • Amikor késõbb vendégül látta házában, sok vámos meg bûnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. (Máté evangéliuma 9, 10)

 • Lévi házában asztalhoz telepedett. Sok vámos és bûnös is ott ült együtt Jézussal és tanítványaival az asztalnál. Sokan voltak. Követték õt (Márk evangéliuma 2, 15)

 • Aki ez elõtt a házasságtörõ, bûnös nemzedék elõtt szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsõségében a szent angyalokkal." (Márk evangéliuma 8, 38)

 • Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: "Uram, menj el tõlem, mert bûnös ember vagyok!" (Lukács evangéliuma 5, 8)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina