pronađen 198 Rezultati za: Istenünk

 • Az Úr, a mi Istenünk így szólt hozzánk Hórebnél: "Már elég idõt töltöttetek ennél a hegynél. (Második Törvénykönyv 1, 6)

 • Aztán elindultunk Hórebtõl, s ahogy az Úr, a mi Istenünk parancsolta, átkeltünk azon a hatalmas és félelmetes pusztán, amint láttátok, az amoriták hegyvidéke felé tartva. (Második Törvénykönyv 1, 19)

 • S amikor Kádes-Barneába értünk, így szóltam hozzátok: "Elérkeztetek az amoriták hegyvidékére, amelyet az Úr, a mi Istenünk nekünk ad. (Második Törvénykönyv 1, 20)

 • Szedtek a föld termékeibõl és magukkal hozták. Meg is mutatták és számot adtak: "A föld, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad nekünk, jó." (Második Törvénykönyv 1, 25)

 • Erre azt válaszoltátok nekem: "Vétkeztünk az Úr ellen! Most mégis odavonulunk és harcba szállunk, ahogy az Úr, a mi Istenünk parancsolta." És felöltöttétek fegyvereiteket és semmiségnek tartottátok a hegyekbe fölvonulni. (Második Törvénykönyv 1, 41)

 • ahogy Ézsau fiai is megengedték, akik Szeirben laknak, meg a moábiták, akik Árban élnek, hogy átkelhessek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad nekünk." (Második Törvénykönyv 2, 29)

 • az Úr, a mi Istenünk kiszolgáltatta nekünk, úgyhogy õt is, fiait is, és egész hadinépét legyõztük. (Második Törvénykönyv 2, 33)

 • Az Arnon völgye szélén fekvõ Aroertól s a folyó völgyében elterülõ várostól egészen Gileádig nem maradt hely meghódítatlanul; mindent kezünkre adott az Úr, a mi Istenünk. (Második Törvénykönyv 2, 36)

 • Csak az ammoniták földjére nem léptél, meg a Jabbok folyó mentére, a hegyek közt meghúzódó városokba, egészen úgy, ahogy az Úr, a mi Istenünk parancsolta. (Második Törvénykönyv 2, 37)

 • Akkor az Úr, a mi Istenünk hatalmunkba adta Básán királyát, Ogot és egész hadinépét legyõztük, nem menekült meg senki. (Második Törvénykönyv 3, 3)

 • Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk? (Második Törvénykönyv 4, 7)

 • Az Úr, a mi Istenünk Hóreb hegyén szövetséget kötött velünk. (Második Törvénykönyv 5, 2)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina