pronađen 173 Rezultati za: Istenem

 • Ábrám így szólt: "Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam." (Teremtés könyve 15, 2)

 • Õ így válaszolt: "Uram, Istenem, mibõl tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?" (Teremtés könyve 15, 8)

 • és ha egészségben visszatérek atyám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. (Teremtés könyve 28, 21)

 • Az Úr az erõsségem és menedékem, õ lett a szabadítóm. Õ az én Istenem, õt dicsõítem. Õ az atyáim Istene, õt magasztalom. (Kivonulás könyve 15, 2)

 • Mózes az Úrhoz kiáltott: "Kérlek, Istenem, add vissza az egészségét!" (Számok könyve 12, 13)

 • Nézzétek, parancsokra és törvényekre tanítalak benneteket, ahogyan az Úr, az én Istenem parancsolta nekem, hogy hozzájuk igazodjatok azon a földön, ahova bevonultok, hogy birtokba vegyétek. (Második Törvénykönyv 4, 5)

 • könyörögtem az Úrhoz, ezekkel a szavakkal: "Ó Uram, Istenem! Ne pusztítsd el népedet és örökségedet, amelyet nagy hatalmaddal kiszabadítottál és erõs kézzel kivezettél Egyiptomból! (Második Törvénykönyv 9, 26)

 • Nem ettem belõle halottat siratva, nem ettem belõle, amikor tisztátalan voltam, s halottnak sem ajánlottam fel belõle. Engedelmeskedtem az Úr, az én Istenem szavának, mindenben úgy jártam el, ahogy parancsoltad. (Második Törvénykönyv 26, 14)

 • De azon a napon újra fölgerjed ellene haragom, elhagyom és elrejtem elõle arcom, úgyhogy megérnek a pusztulásra, és sok baj és szorongatás éri õket. Akkor majd kérdezik: Nem amiatt ért-e engem ez a sok nyomorúság, mert Istenem nincs velem? (Második Törvénykönyv 31, 17)

 • Ezért mostantól fogva legyetek átkozottak, éljetek mindig szolgaságban mint favágók és vízhordók az én Istenem házában." (Józsue könyve 9, 23)

 • A testvérek, akik velem együtt feljöttek, kedvét szegték a népnek, én azonban teljesítettem az Úr, az én Istenem akaratát." (Józsue könyve 14, 8)

 • Azon a napon Mózes ezt az esküt tette: "Tudd meg, a föld, amelyet lábad bejárt, a tied lesz örökségképpen, a tied és utódaidé örökre, mert teljesítetted az Úr, az én Istenem akaratát." (Józsue könyve 14, 9)


“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina