pronađen 147 Rezultati za: Mikor

 • Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. (Teremtés könyve 2, 21)

 • Mikor a nap lenyugodott és beállt a sûrû sötétség, füstölõ kemencéhez és égõ fáklyához hasonló valami ment végig ezek között a darabok között. (Teremtés könyve 15, 17)

 • Õ együtt volt Hágárral, s ez fogant. Mikor azonban észrevette, hogy fogant, úrnõje kicsinek tûnt szemében. (Teremtés könyve 16, 4)

 • A két angyal este ért Szodomába, amikor Lót éppen a város kapujánál ült. Mikor Lót meglátta õket, felállt, eléjük ment, földig hajolt elõttük, (Teremtés könyve 19, 1)

 • Mikor megérkeztek arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte a fiát és az oltárra helyezte a fa tetejére. (Teremtés könyve 22, 9)

 • Mikor a tevék már eleget ittak, a férfi elõvett egy fél sékel súlyú aranykarikát, s az orrába tette, majd két csatot tett a karjára, amelyek tíz aranysékelnyit nyomtak. (Teremtés könyve 24, 22)

 • Mikor aztán eléje tették az ételt, így szólt: "Nem eszem addig, amíg elõ nem adom megbízatásomat." "Beszélj hát!" - mondták neki. (Teremtés könyve 24, 33)

 • Sára, uramnak a felesége fiút szült uramnak, mikor már idõs volt, s õ minden vagyonát átadta neki. (Teremtés könyve 24, 36)

 • Mikor aztán a kúthoz értem, így szóltam: Uram, uramnak, Ábrahámnak Istene, adj utamnak, amelyen járok, szerencsés kimenetelt! (Teremtés könyve 24, 42)

 • Õ legyen urad fiának felesége, ahogy az Úr megmondta." Mikor Ábrahám szolgája hallotta szavaikat, imádkozva földre vetette magát az Úr elõtt. (Teremtés könyve 24, 52)

 • Napszállta idején kiment Izsák, hogy a szabad mezõn járkáljon. Mikor körülnézett, tevéket látott közeledni. (Teremtés könyve 24, 63)

 • Mikor már hosszabb idõt eltöltött ott, a filiszteus király kinézett az ablakán és látta, hogy Izsák szeretgeti feleségét. (Teremtés könyve 26, 8)


“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina