pronađen 431 Rezultati za: Senki

 • Az Úr azt válaszolta: Semmi esetre. Aki Kaint megöli, annak hétszeresen kell lakolnia. Az Úr jelet tett Kainra, hogy senki, aki találkozik vele, meg ne ölje. (Teremtés könyve 4, 15)

 • Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!" (Teremtés könyve 11, 7)

 • "Hallgass ránk, urunk! Úgy élsz köztünk, mint Isten fõembere. Temesd halottaidat legjobb sírhelyeinkre. Senki közülünk nem tagadja meg tõled a sírját, hogy oda temesd halottaidat". (Teremtés könyve 23, 6)

 • Ha lányaimmal rosszul bánsz, vagy ha lányaimhoz még más feleséget veszel, ha senki más nincs is velünk, íme, Isten akkor is tanú köztem és közted." (Teremtés könyve 31, 50)

 • Amikor egyik nap bejött a házba dolgait intézni és a ház népe közül senki sem volt otthon, (Teremtés könyve 39, 11)

 • "Álmot láttunk - felelték azok -, és nincs itt senki, aki megfejtené." József ezt mondta: "Az álom megfejtése nemde Isten dolga? De azért mondjátok el!" (Teremtés könyve 40, 8)

 • A fáraó ezt mondta Józsefnek: "Álmot láttam, és senki sem tudja megfejteni. De hallottam rólad, hogy neked elég hallani az álmot, és meg tudod fejteni." (Teremtés könyve 41, 15)

 • Azután a fáraó így szólt Józsefhez: "Mivel Isten mindezt tudtodra adta, azért nincs senki, aki olyan okos és bölcs volna, mint te. (Teremtés könyve 41, 39)

 • A fáraó még így szólt Józsefhez: "Én vagyok a fáraó. Akaratod ellenére senki ne mozdítsa kezét és lábát Egyiptom földjén." (Teremtés könyve 41, 44)

 • Ekkor József a körülötte állók elõtt nem tudta tovább visszatartani magát. Rájuk kiáltott: "Menjetek ki mindnyájan!" Így senki sem volt nála, amikor József fölfedte magát testvérei elõtt. (Teremtés könyve 45, 1)

 • "A holnapot" - felelte. Õ pedig így folytatta: "Történjék akaratod szerint: ebbõl majd megtudod, hogy senki sem hasonló Jahvéhoz, a mi Istenünkhöz. (Kivonulás könyve 8, 6)

 • mert különben mindenféle csapással sújtalak téged, szolgáidat és alattvalóidat, hogy megtudd, senki sincs hasonló hozzám az egész földön. (Kivonulás könyve 9, 14)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina