pronađen 2330 Rezultati za: amikor

 • Hálát adok Istennek, akinek õseimtõl fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságomban éjjel-nappal mindig megemlékezem rólad. (Timóteusnak írt II. levél 1, 3)

 • Mert jön idõ, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. (Timóteusnak írt II. levél 4, 3)

 • s amikor elérkezett a meghatározott idõ, kinyilatkoztatta tanítását az evangélium hirdetése útján, amelyre üdvözítõ Istenünk rendelkezésébõl megbízást kaptam - (Titusznak írt levél 1, 3)

 • Amikor azonban üdvözítõ Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket. (Titusznak írt levél 3, 4)

 • Hálát adok Istenemnek mindig, amikor imádságomban megemlékezem rólad, (Filemonnak írt levél 1, 4)

 • Ám amikor Elsõszülöttét bevezeti a világba, ezt mondja: "Imádja õt Isten minden angyala." (Zsidóknak írt levél 1, 6)

 • amikor ezt mondja: Hirdetni foglak testvéreimnek, zengem dicséreted az egybegyûltek elõtt. (Zsidóknak írt levél 2, 12)

 • Ezért, mint a Szentlélek mondja: Ma, amikor majd meghalljátok szavát, (Zsidóknak írt levél 3, 7)

 • Azért ismét kijelölt egy napot, egy "má"-t. Dávid által mondatja annyi idõ után, amit már elõbb idéztünk: Ma, amikor majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. (Zsidóknak írt levél 4, 7)

 • Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. (Zsidóknak írt levél 4, 16)

 • Hiszen az Isten nem igazságtalan: nem feledkezik meg szeretetetekrõl, amelyet az õ nevében gyakoroltatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok. (Zsidóknak írt levél 6, 10)

 • Amikor Isten az ígéretet adta Ábrahámnak, saját magára esküdött, hiszen semmi nagyobbra nem esküdhetett, (Zsidóknak írt levél 6, 13)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina