pronađen 938 Rezultati za: amit

 • Ami kezdettõl fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. (Szent János I. levele 1, 1)

 • Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az õ Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. (Szent János I. levele 1, 3)

 • Amit kezdettõl fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek, amit kezdettõl fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. (Szent János I. levele 2, 24)

 • Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk. (Szent János I. levele 5, 15)

 • Vigyázzatok magatokra, nehogy elveszítsétek, amit már megszereztetek, hanem teljes bért kapjatok. (Szent János II. levele 1, 8)

 • Ezek pedig káromolják azt, amit nem ismernek; azok meg, amiket mint az oktalan állatok, ösztönösen ismernek, romlásukra válnak. (Szent Júdás levele 1, 10)

 • hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövetett, és minden káromló szóért, amit az istentelen bûnösök a szájukon csak kiejtettek." (Szent Júdás levele 1, 15)

 • Szeretteim, gondoljatok arra, amit Urunknak, Jézus Krisztusnak apostolai megjövendöltek. (Szent Júdás levele 1, 17)

 • aki tanúskodik Isten Igéjérõl és Jézus Krisztus tanúságtételérõl: mindenrõl, amit látott. (Jelenések könyve 1, 2)

 • megszólalt egy hang: "Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodiceába." (Jelenések könyve 1, 11)

 • Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezután történik. (Jelenések könyve 1, 19)

 • A hét csillagnak, amit a jobbomban láttál, és a hét arany gyertyatartónak ez a titka: a hét csillag a hét egyház angyala, a hét gyertyatartó meg a hét egyház." (Jelenések könyve 1, 20)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina