pronađen 9275 Rezultati za: egy

 • Akkor odajött hozzám a hét angyal közül az egyik, az, akinél az utolsó hét csapással teli hét csésze volt, és megszólított: "Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!" (Jelenések könyve 21, 9)

 • És lélekben elvitt egy nagy magas hegyre, s ott megmutatta nekem a mennybõl, az Istentõl alászállt szent várost, Jeruzsálemet. (Jelenések könyve 21, 10)

 • A város négyszögben épült, a hossza annyi volt, mint a szélessége. Megmérte a várost e náddal: tizenkétezer stádium. Hossza, szélessége és magassága ugyanannyi volt. (Jelenések könyve 21, 16)

 • Megmérte a falat: száznegyvennégy könyök emberi mérték szerint, ami egyenlõ az angyal mértékével is. (Jelenések könyve 21, 17)

 • A város falainak alapjait mindenféle drágakõ díszítette. Az elsõ alapkõ jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, (Jelenések könyve 21, 19)

 • az ötödik szárdonix, a hatodik kárneol, a hetedik topáz, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. (Jelenések könyve 21, 20)

 • A tizenkét kapu tizenkét gyöngy: mindegyik kapu egy-egy gyöngy. A város utcái tükörfényes színaranyból voltak. (Jelenések könyve 21, 21)

 • Aki igazságtalan, legyen továbbra is igazságtalan. Aki tisztátalan, legyen továbbra is tisztátalan. De aki igaz, járjon továbbra is az igazság útján, és aki szent, legyen továbbra is szent. (Jelenések könyve 22, 11)

 • Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket: Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag." (Jelenések könyve 22, 16)

 • A Lélek és a menyasszony mondják: "Jöjj el!" Aki hallja, mondja: "Jöjj el!" Aki szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, ingyen vegye. (Jelenések könyve 22, 17)

 • Urunk, Jézus kegyelme legyen minden szenttel! Amen. (Jelenések könyve 22, 21)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina