pronađen 16 Rezultati za: hirdetjük

 • Áldunk téged, Isten, áldunk téged, dicsérjük neved és hirdetjük csodatetteid! (Zsoltárok könyve 75, 2)

 • Nem titkoljuk el fiaink elõl, hanem hirdetjük a jövõ nemzedéknek. Az Úr dicsõ tetteit, erejét, és a csodákat, amelyeket mûvelt. (Zsoltárok könyve 78, 4)

 • Mi pedig, a te néped és nyájad juhai, magasztalni fogunk mindörökké, s nemzedékrõl nemzedékre hirdetjük dicsõségedet. (Zsoltárok könyve 79, 13)

 • Így mi azt az ígéretet hirdetjük nektek, melyet az Isten az atyáknak tett, (Apostolok Cselekedetei 13, 32)

 • Tudjátok meg hát, testvérek, hogy általa a bûnök bocsánatát hirdetjük nektek. Ezektõl Mózes törvénye alapján nem igazulhattatok meg, (Apostolok Cselekedetei 13, 38)

 • "Emberek, mit csináltok? - kiáltották. - Mi is emberek vagyunk, akárcsak ti, és éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektõl a bálványoktól forduljatok az élõ Istenhez, aki az eget, a földet és a tengert alkotta s mindent, ami csak van benne. (Apostolok Cselekedetei 14, 15)

 • mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Õ a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, (Korintusiaknak írt I. levél 1, 23)

 • Mindegy tehát, hogy én vagy õk: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívõvé. (Korintusiaknak írt I. levél 15, 11)

 • Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? (Korintusiaknak írt I. levél 15, 12)

 • Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem alkalmazunk cselt, és nem hamisítjuk meg az Isten szavát, hanem az Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az igazságot, s rábízzuk magunkat az emberek lelkiismeretére. (Korintusiaknak írt II. levél 4, 2)

 • Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért. (Korintusiaknak írt II. levél 4, 5)

 • Õt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban. (Kolosszeieknek írt levél 1, 28)


“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina