pronađen 917 Rezultati za: mondta

  • Elõször tehát ezt mondta: "Áldozatot, ajándékot, engesztelõ és égõáldozatot nem akartál, és nem telt benne kedved", jóllehet ezeket a törvény írta elõ. (Zsidóknak írt levél 10, 8)

  • A látvány annyira rettenetes volt, hogy még Mózes is ezt mondta: "Félelem és rettegés fog el." (Zsidóknak írt levél 12, 21)

  • Mert aki azt mondja: "Ne törj házasságot!", azt is mondta: "Ne ölj!" Ha nem is törsz házasságot, de ölsz, törvényszegõvé válsz. (Szent Jakab levele 2, 11)

  • Majd hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben levõkkel együtt ezt mondta: "A trónon ülõnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsõség és hatalom örökkön-örökké!" (Jelenések könyve 5, 13)

  • A hetedik a levegõbe öntötte csészéjét. Erre az égi templomból, a trónusról egy hatalmas hang hangzott, és mondta: "Végbement!" (Jelenések könyve 16, 17)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina