pronađen 612 Rezultati za: neked

 • Azt azonban megvallom neked, hogy atyáim Istenének aszerint a tanítás szerint szolgálok, amelyet õk eretnekségnek mondanak, de hiszek mindabban, ami a törvényben és a próféták könyvében meg van írva. (Apostolok Cselekedetei 24, 14)

 • De kelj fel, és állj talpra! Azért jelentem meg neked, hogy terjesztõje és tanúja légy annak, amit láttál, és amit majd még ezután fogsz látni. (Apostolok Cselekedetei 26, 16)

 • Azt mondta: Ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod! Nézd, neked ajándékoz az Isten mindenkit, aki veled hajózik. (Apostolok Cselekedetei 27, 24)

 • Ha Isten nem kegyelmezett a természetes ágaknak, neked sem kegyelmez. (Rómaiaknak írt levél 11, 21)

 • "Elég neked az én kegyelmem. Mert az erõ a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében." Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. (Korintusiaknak írt II. levél 12, 9)

 • Mindezt azért írom neked, jóllehet remélem, hogy hamarosan eljutok hozzád, (Timóteusnak írt I. levél 3, 14)

 • Gondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts. (Timóteusnak írt II. levél 2, 7)

 • Gyerekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre. (Timóteusnak írt II. levél 3, 15)

 • de már nem mint szolgát, hanem mint többet, mint szeretett testvért, mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is. (Filemonnak írt levél 1, 16)

 • Engedelmességedben bízva írok neked. Tudom, hogy többet is teszel, mint amit mondok. (Filemonnak írt levél 1, 21)

 • Ezek azonban csak a mennyei szentély elõképénél és árnyékánál szolgálnak, annak az utasításnak megfelelõen, amelyet Mózes kapott, amikor a sátrat el akarta készíteni: "Vigyázz, és mindent a minta szerint csinálj, amelyet a hegyen mutattam neked!" (Zsidóknak írt levél 8, 5)

 • Azt is mondhatja valaki: "Neked hited van, nekem meg tetteim." Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. (Szent Jakab levele 2, 18)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina