pronađen 112 Rezultati za: országot

 • Az Isten vagyok Bételbõl, ahol te fölkentél egy emlékkövet és fogadalmat tettél nekem. Kelj föl tehát, hagyd el ezt az országot és térj vissza rokonságod földjére." (Teremtés könyve 31, 13)

 • "Az a férfi, aki az egész országnak parancsol, keményen ránk támadt és olyan embereknek tartott bennünket, akik ki akarják kémlelni az országot. (Teremtés könyve 42, 30)

 • De Izrael fiai termékenyek voltak, elszaporodtak, annyira megsokasodtak és megerõsödtek, hogy betöltötték az országot. (Kivonulás könyve 1, 7)

 • Járjunk el vele szemben okosan, hogy megakadályozzuk szaporodását. Különben háború esetén ellenségeink számát fogja növelni. Harcolni fog ellenünk, s utána elhagyja az országot." (Kivonulás könyve 1, 10)

 • Azután az Úr így szólt Mózeshez: "Nyújtsd ki kezedet az ég felé, és olyan sötétség borítja el az egész országot, hogy meg lehet tapogatni." (Kivonulás könyve 10, 21)

 • Csak lépésrõl lépésre ûzöm el õket elõled, ameddig eléggé elszaporodsz, hogy az országot birtokba vehesd. (Kivonulás könyve 23, 30)

 • Elmentek hát, és kikémlelték az országot Cin pusztájától a Hamatba vivõ út elején fekvõ Rechobig. (Számok könyve 13, 21)

 • Negyven nap múlva, miután az országot kikémlelték, megfordultak, (Számok könyve 13, 25)

 • Hanem a nép, amely az országot lakja, erõs, s a városok meg vannak erõsítve, ráadásul nagyon nagyok. Enak utódait is láttuk ott. (Számok könyve 13, 28)

 • Azok közül meg, akik az országot kikémlelték, Józsue, Nun fia s Kaleb, Jefunne fia, megszaggatták ruhájukat, (Számok könyve 14, 6)

 • Ha elnyerjük az Úr tetszését, elvezérel bennünket abba az országba, s tejjel-mézzel folyó országot ad nekünk. (Számok könyve 14, 8)

 • Azoknak a napoknak a száma ugyanis, amelyek folyamán kifürkésztétek az országot, negyvenet tesz ki, minden napért egy évet számítva, negyven esztendeig kell bûneitekért vezekelnetek, hogy megtudjátok, mit jelent az, ha én elfordulok. (Számok könyve 14, 34)


“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina