pronađen 9 Rezultati za: szentül

  • A jegyzékbevétel vonatkozott a kisgyermekekre is, valamint asszonyaikra, fiaikra, leányaikra és az egész sokaságra. A szent dolgokat ugyanis hûségesen és szentül kellett kezelni. (Krónikák II. könyve 31, 18)

  • Mert akik a szenttel szentül bánnak, megszentelõdnek, és akiket erre megtanítottak, azok meg tudnak majd felelni. (Bölcsesség könyve 6, 10)

  • Mindketten igazak voltak az Isten elõtt, szentül éltek, az Úr parancsai és rendelkezései szerint. (Lukács evangéliuma 1, 6)

  • Csak azzal dicsekedhetünk, amirõl lelkiismeretünk tanúskodik: hogy Istennek tetszõ módon, szentül és õszintén, nem evilági értelemben bölcsen, hanem Isten kegyelmében éltünk a világban, kiváltképpen tiköztetek. (Korintusiaknak írt II. levél 1, 12)

  • Tanúk vagytok rá, ti és az Isten, milyen szentül, becsületesen és feddhetetlenül éltünk köztetek, amikor hívõk lettetek. (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 10)

  • Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 4, 4)

  • s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon. (Titusznak írt levél 2, 12)

  • Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. (Szent Péter I. levele 3, 15)

  • Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, (Szent Péter II. levele 3, 11)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina