9. Ei înşişi povestesc ce fel de primire am avut la voi şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina