1. Èuvaj, sine, rijeèi moje i pohrani moje zapovijedi kod sebe.

2. Èuvaj moje zapovijedi, i bit æeš živ, i nauk moj kao zjenicu oka svoga.

3. Priveži ih sebi na prste, upiši ih na ploèi srca svoga;

4. reci mudrosti: "Moja si sestra" i razboritost nazovi "sestriènom",

5. da te èuva od žene preljubnice, od tuðinke koja laskavo govori.

6. Kad bijah jednom na prozoru svoje kuæe i gledah van kroz rešetku,

7. vidjeh meðu lakovjernima, opazih meðu momcima nerazumna mladiæa:

8. prolazio je ulicom kraj njezina ugla i koracao putem k njezinoj kuæi

9. u sumraku izmeðu dana i veèeri kad se hvata noæna tmina;

10. i gle, susrete ga žena, bludno odjevena i s prijevarom u srcu.

11. Jogunasta bijaše i razuzdana, noge joj se nisu mogle u kuæi zadržati;

12. bila je èas na ulici, èas na trgovima i vrebala kod svakog ugla;

13. i uhvati ga i poljubi i reèe mu bezobrazna lica:

14. "Bila sam dužna žrtvu prièesnicu, i danas izvrših svoj zavjet;

15. zato sam ti izašla u susret, da te tražim, i naðoh te.

16. Svoju sam postelju nastrla sagovima, vezenim pokrivaèima misirskim;

17. svoj sam krevet namirisala smirnom, alojem i cimetom.

18. Hajde da se opijamo nasladom do jutra i da se radujemo užicima ljubavi.

19. Jer muža mi nema kod kuæe: otišao je na dalek put;

20. uzeo je sa sobom novèani tobolac; a vratit æe se kuæi tek o uštapu."

21. Tako ga zavede svojim viènim nagovorom, odvuèe ga svojim glatkim usnama.

22. I ludo on poðe za njom, kao što vol ide na klaonicu i kao što jelen zapleten u mrežu èeka

23. dok mu strijela ne probije jetra, i kao ptica što ulijeæe u zamku, i ne znajuæi da æe ga to života stajati.

24. Zato me, sine moj, poslušaj i èuj rijeèi mojih usta.

25. Nek' ti srce ne zastranjuje na njezine putove i ne lutaj po njezinim stazama.

26. Jer je mnoge smrtno ranila i oborila, i mnogo je onih što ih je pobila.

27. U Podzemlje vode putovi kroz njenu kuæu, dolje u odaje smrti.

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina