1. Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno.

2. Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obeæanjem:

3. da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.

4. A vi, oèevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!

5. Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.

6. Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju;

7. dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima,

8. znajuæi da æe svatko, bio on rob ili slobodnjak, uèini li što dobro, za to dobiti plaæu od Gospodina.

9. I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajuæi da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.

10. Ubuduæe jaèajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.

11. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima ðavlovim.

12. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljaèa ovoga mraènoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

13. Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.

14. Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,

15. potpašite noge spremnošæu za evanðelje mira!

16. U svemu imajte uza se štit vjere: njime æete moæi ugasiti ognjene strijele Zloga.

17. Uzmite i kacigu spasenja i maè Duha, to jest Rijeè Božju.

18. Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošæu i molitvom za sve svete,

19. i za me, da mi se otvore usta i dade rijeè hrabro obznaniti otajstvo evanðelja

20. kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.

21. A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu æe vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu.

22. Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.

23. Mir braæi i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!

24. Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista - u neraspadljivosti.

“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina