Talált 342 Eredmények: Egiptului

 • Din aceasta Iosíf a pus să fie o hotărâre care este până astăzi pe teritoriul Egiptului: a cincea parte să i se dea lui Faraón; numai pământul preoţilor era al lor; nu devenise al lui Faraón. (Cartea Genezei 47, 26)

 • Israél a locuit în ţara Egiptului, în ţinutul Goşén. Ei au luat din el în stăpânire, au fost rodnici şi s-au înmulţit foarte mult. (Cartea Genezei 47, 27)

 • Iacób a trăit şaptesprezece ani în ţara Egiptului; zilele lui Iacób, anii vieţii sale, au fost de o sută patruzeci şi şapte de ani. (Cartea Genezei 47, 28)

 • Acum, cei doi fii ai tăi, care ţi s-au născut în ţara Egiptului până ca eu să vin la tine în Egipt, vor fi ai mei; Efraím şi Manáse, ca şi Rubén şi Simeón, vor fi ai mei. (Cartea Genezei 48, 5)

 • Iosíf s-a dus ca să-l îngroape pe tatăl său. Au urcat împreună cu el demnitarii lui Faraón, bătrânii casei lui, toţi bătrânii din ţara Egiptului, (Cartea Genezei 50, 7)

 • Regele Egiptului a vorbit moaşelor femeilor evreilor (dintre care una avea numele Şifra şi a doua avea numele Púa) şi le-a zis: (Cartea Exodului 1, 15)

 • Dar moaşele s-au temut de Dumnezeu şi n-au făcut după cum le spusese regele Egiptului, ci i-au lăsat pe băieţi să trăiască. (Cartea Exodului 1, 17)

 • Regele Egiptului le-a chemat pe moaşe şi le-a zis: ,,De ce aţi făcut lucrul acesta şi i-aţi lăsat pe băieţi să trăiască?”. (Cartea Exodului 1, 18)

 • După multe zile, regele Egiptului a murit. Fiii lui Israél gemeau sub [povara] sclaviei şi strigau, iar strigătele lor de sub [povara] sclaviei au urcat până la Dumnezeu. (Cartea Exodului 2, 23)

 • Şi am zis: ‘Vă voi scoate din asuprirea Egiptului şi vă voi duce în ţara canaaneénilor, a hetéilor, a amoréilor, a ferezéilor, a hevéilor şi a iebuséilor, într-o ţară în care curge lapte şi miere’› ». (Cartea Exodului 3, 17)

 • Ei vor asculta de glasul tău şi veţi merge tu şi bătrânii lui Israél la regele Egiptului şi îi veţi spune: «Domnul Dumnezeul evreilor ne-a venit în întâmpinare. Şi acum, lasă-ne, te rugăm, să mergem cale de trei zile în pustiu ca să aducem jertfă Domnului Dumnezeului nostru». (Cartea Exodului 3, 18)

 • Eu ştiu că regele Egiptului nu vă va da [voie] să plecaţi decât [silit] de o mână puternică. (Cartea Exodului 3, 19)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina