Talált 36 Eredmények: Moábului

 • de la Bamót, la valea care este în câmpia Moábului, la vârful [muntelui] Pisgá, care dă spre pustiu. (Cartea Numerilor 21, 20)

 • Fiii lui Israél au pornit şi şi-au fixat tabăra în stepele Moábului, dincolo de Iordán, în faţa Ierihónului. (Cartea Numerilor 22, 1)

 • Balaám a venit la el; şi iată că Bálac stătea lângă arderea lui de tot şi căpeteniile Moábului erau cu el. Bálac i-a zis: „Ce ţi-a spus Domnul?”. (Cartea Numerilor 23, 17)

 • Aceştia sunt cei număraţi de Moise şi Eleazár, preotul, care i-au numărat pe fiii lui Israél în stepele Moábului, lângă Iordán, în faţa Ierihónului. (Cartea Numerilor 26, 63)

 • Au plecat de la Obót şi şi-au fixat tabăra la Iié-Ha-Abarím, la hotarul Moábului. (Cartea Numerilor 33, 44)

 • Au plecat din munţii Abarím şi şi-au fixat tabăra în stepele Moábului, lângă Iordán, în faţa Ierihónului. (Cartea Numerilor 33, 48)

 • Şi-au fixat tabăra lângă Iordán, de la Bet-Ieşimót până la Ábel-Şitím, în stepele Moábului. (Cartea Numerilor 33, 49)

 • Domnul i-a zis lui Moise în stepele Moábului, lângă Iordán, în faţa Ierihónului: (Cartea Numerilor 33, 50)

 • Domnul i-a vorbit lui Moise în stepele Moábului, lângă Iordán, în faţa Ierihónului. (Cartea Numerilor 35, 1)

 • Acestea sunt poruncile şi legile pe care le-a dat Domnul prin Moise fiilor lui Israél în stepele Moábului, lângă Iordán, în faţa Ierihónului. (Cartea Numerilor 36, 13)

 • dincoace de Iordán, în ţinutul Moábului, Moise a început să explice legea aceasta, zicând: (Cartea Deuteronómului 1, 5)

 • Am trecut dincolo de fraţii noştri, fiii lui Esáu, care locuiesc în Seír, pe drumul spre Arabáh, din Elát şi din Éţion-Ghéber. Apoi ne-am întors şi am mers spre pustiul Moábului. (Cartea Deuteronómului 2, 8)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina