Talált 1035 Eredmények: aceea

 • De aceea, nu voi înceta să vă amintesc mereu lucrurile acestea, chiar dacă le ştiţi şi sunteţi întăriţi în adevărul prezent. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 1, 12)

 • Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; [în ziua aceea], cerurile vor dispărea cu vuiet, principiile elementare se vor distruge în foc, la fel şi pământul cu toate lucrurile care vor fi găsite. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 10)

 • De aceea, iubiţilor, întrucât aşteptaţi acestea, străduiţi-vă să fiţi găsiţi în pace, fără cusur şi fără prihană! (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 14)

 • Vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu l-a cunoscut pe el. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 3, 1)

 • Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume, iar lumea îi ascultă. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 4, 5)

 • Şi acum, Doamnă, te rog – nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci pe aceea pe care o aveam de la început – să ne iubim unii pe alţii! (Scrisoarea a doua a sf. apostol Ioan 1, 5)

 • De aceea, dacă voi veni, îi voi aminti faptele pe care le face răspândind cuvinte rele despre noi; şi, ca şi când aceasta nu i-ar ajunge, nu numai că el nu-i primeşte pe fraţi, ci şi pe cei pe care ar vrea [să-i primească] el îi împiedică şi-i dă afară din Biserică. (Scrisoarea a treia a sf. apostol Ioan 1, 10)

 • Dar am [ceva] împotriva ta: că o laşi pe femeia aceea, Izabéla, care se numeşte pe sine profetesă, să-i înveţe şi să-i înşele pe slujitorii mei să se desfrâneze şi să consume cele jertfite idolilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 2, 20)

 • După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare la cele patru unghiuri ale pământului. Ei ţineau [în frâu] cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle niciun vânt nici peste pământ, nici pe mare şi nici peste vreun copac. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 1)

 • De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi îi aduc cult ziua şi noaptea în templul său, iar cel care stă pe tron îi va adăposti în cortul său; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 15)

 • După aceea, mi s-a dat o trestie ca un toiag şi mi s-a spus: „Ridică-te şi măsoară templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei care se prosternă în el! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 1)

 • De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi cei care locuiţi în ele! Vai pământului şi mării, pentru că diavolul a coborât la voi cuprins de mânie mare pentru că ştie că mai are puţin timp!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 12)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina