Talált 1575 Eredmények: fiii

 • Fiii lui Israél au făcut aşa. Iosíf le-a dat care, după cuvântul lui Faraón; le-a dat şi provizii pentru drum. (Cartea Genezei 45, 21)

 • S-a ridicat Iacób de la Béer-Şéba. Iar fiii lui Israél i-au dus pe Iacób, tatăl lor, şi pe copiii şi soţiile lor în carele pe care le trimisese Faraón ca să-i aducă. (Cartea Genezei 46, 5)

 • fiii lui şi fiii fiilor lui, fiicele lui şi fiicele fiilor lui; toată descendența sa a adus-o în Egipt. (Cartea Genezei 46, 7)

 • Acestea sunt numele fiilor lui Israél care au venit în Egipt, Iacób şi fiii lui. Întâiul născut al lui Iacób: Rubén. (Cartea Genezei 46, 8)

 • Fiii lui Rubén: Enóh, Palú, Heţrón şi Carmí. (Cartea Genezei 46, 9)

 • Fiii lui Simeón: Iemuél, Iamín, Ohád, Iachín, Ţóhar şi Saul, fiul canaaneéncei. (Cartea Genezei 46, 10)

 • Fiii lui Lévi: Gherşón, Chehát şi Merári. (Cartea Genezei 46, 11)

 • Fiii lui Iúda: Er, Onán, Şelá, Péreţ şi Zérah. Er şi Onán au murit în ţara Canaán. Fiii lui Péreţ au fost: Heţrón şi Hamúl. (Cartea Genezei 46, 12)

 • Fiii lui Isahár: Tóla, Púva, Iob şi Şimrón. (Cartea Genezei 46, 13)

 • Fiii lui Zabulón: Séred, Elón şi Iahleél. (Cartea Genezei 46, 14)

 • Aceştia sunt fiii pe care Léa i-a născut lui Iacób în Padán-Arám, precum şi pe Diná, fiica sa. Toţi, fii şi fiice, erau treizeci şi trei de suflete. (Cartea Genezei 46, 15)

 • Fiii lui Gad: Ţifión, Haghí, Şúni, Eţbón, Erí, Aródí şi Arelí. (Cartea Genezei 46, 16)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina