Talált 7 Eredmények: Achai

  • Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. (Dzieje Apostolskie 18, 12)

  • Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. (Dzieje Apostolskie 18, 26)

  • Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa, jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym; (1 List do Koryntian 16, 15)

  • Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. (2 List do Koryntian 1, 1)

  • Zapewniam was przez będącą we mnie prawdę Chrystusa, że nikt nie pozbawi mnie tej podstawy do chlubienia się w granicach Achai. (2 List do Koryntian 11, 10)

  • by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. (1 List do Tesaloniczan 1, 7)

  • Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. (1 List do Tesaloniczan 1, 8)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina